Tot ceea ce ne dă încredere

Resurse umane

 • Cadre didactice cu înaltă specializare care sunt devotate şi dau dovadă de profesionalism şi moralitate. Au cunoştinţe psiho- pedagogice bogate. Dovedesc un mare grad de responsabilitate în a cunoaşte şi a aprecia copilul dovedindu-i încredere şi respect, dragoste şi atenţie.(20)
 • Îngrijitoare, care au terminat un curs d copiilor (11)
 • Asistentă medicală (1)
 • Personal administrativ ( contabil- 0,5 normă , secretară- 0,5 normă, administrator, bucătar (2), muncitor de întreţinere)

 

 

Resurse materiale

 • Spaţiu interior sănătos, sigur, stimulativ, tonuri ponderate de culori şi nuanţe
 • Săli de grupă primitoare raportate optim la numărul de copii din grupe
 • Pavoazarea aduce notă cultural-estetică
 • Mobilier potrivit ca dimensiune pentru copii, uşor manevrabil, funcţional
 • Coridoare spaţioase, luminoase şi grupuri sanitare înnoite, compartimentate, bine amplasate
 • Bucătărie şi oficiu dotate conform normelor în vigoare
 • Sală de sport bine echipată
 • Cabinet de logopedie bine dotat
 • Centrală termică proprie
 • Telefon , fax, internet, xerox, lcd, dvd
 • Curte înzestrate cu aparate de joc funcţionale, atractive
 • Bibliotecă cu cărţi de specialitate, literatura pentru copii, materiale didactice auxiliare
 • Sală de conferinţe unde se desfăşoară întâlniri de specialitate, mese rotunde, schimburi de experienţă, cursuri de formare şi perfecţionare

 

 

Oferte speciale

 • Spaţiu destinat funcţionării CRED
 • Consiliere în educaţie pentru părinţi
 • Tabere preşcolare de vară
 • Excursii tematice ( teme istorice, de cunoaştere a aşezării geografice)
 • Teatru de păpuşi
 • Concerte
 • Festivaluri
 • Expoziţii pentru copii
 • Serbări
 • Participarea cu lucrări ale copiilor la concursuri naţionale şi internaţionale
 • Dansuri populare, Karate pentru preşcolari, Lb. engleză (facultativ- în echipă cu profesori )