IRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA A 2018-2019-ES TANÉVRE

 

IRATKOZÁS A  2018-2019-ES TANÉVRE

 

Az óvodába iratkozást a 30062/27.04.2018-as miniszteri átirat szabályozza.

Ennek értelmében az iratkozás két szakaszban történik:

1. Május 7- 19:           visszairatkozás

2. Május 22 - től  :    kicsi csoportosok beíratása

Az első szakaszban a visszairatkozók egy típuskérést töltenek ki, amelyet az óvónők adnak. Ennek alapján vezetjük be a gyermek adatait az elektronikus adatbázisba.

 

A másadik szakaszban a szülők egy iratcsomóval jelentkeznek a titkárságon, munkanapokon 8-14 óra között. Szükséges iratok egy irattartóba (dosar) helyezve:

-  a gyermek születési bizonyítványának másolata

-  mindkét szülő személyigazolványának másolata

-  típuskérés kitöltve, aláírva az egyik szülő által ( a titkárságon kapható)

További tájékoztatást a szülők a helyszínen kapnak.

Az óvoda a 792/30.09.2015-ös számú ARACIP bizonyítvánnyal működik.

Jóváhagyott csoportok száma: 10

Magyar tagozat: - 3 kiscsoport - 60 gyermek

- 2 középcsoport - 51 gyermek

- 2 nagycsoport - 60 gyermek

-1 rövid programmal működő vegyes csoport (tagóvoda: Orbán Balázs utca 4. sz) - 20 gyermek

Román tagozat:   - 2 vegyes csoport - 45 gyermek

Túljelentkezés esetén figyelembe vesszük a miniszteri átiratban szerepelő általános előnyszempontokat:

- árva / nevelőszülők gondozásában levő gyermek

- már ide járó testvér

- dokumentummal igazolt sérült gyermek

 

ÎNSCRIERE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

 

Înscrierile sunt reglementate de Adresa MEN Nr.30062/27.04.2018. conform căreia se desfășoară în două etape:

1. Reînscriere: 7- 19 mai 2018

2. Înscriere: începând cu  22 mai 2018

 

În prima etapă părinții copiilor care frecventează deja grădinița vor completa o cerere tip, care se găsește la educatoarele grupelor. Pe baza acestei cereri datele copiilor vor fi introduse în baza de date electronică (SIIIR)

 

În etapa a doua vor fi înscriși copiii de 3 ani în grupa mică. Părinții vor completa o cerere tip (de la secretariat), la care vor atașa o copie după certificatul de naștere al copilului și copii după cărțile de identitate ale ambelor părinți. Toate documentele vor fi puse într-un dosar. Pe baza documentelor predate datele vor fi introduse în baza de date electronică, care va genera o nouă cerere tip, care trebuie validată a dintre părinți.

 

 Program cu publicul: în fiecare zi lucrătoare între orele 8-14

 

Grădinița funcționează cu atestat ARACIP Nr. 792/30.09.2015

 

În planul de școlarizare aprobat sunt două grupe combinate la secția română - 45 de copii.

În cazul în care numărul cererilor depășește numărul de locuri, vor fi aplicate criteriile generale de departajare:

- copil orfan / care vine dintr-un centru de plasament, plasament familial

- existența unui frate / unei surori înscris (ă) la grădiniță

- existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului

 

 

Director,

Márk Emese